10 باغچه برای حیاط کوچک

Parisa Negargar-homify Parisa Negargar-homify
Menhir di Luce, Essenze di Luce Essenze di Luce حیاط
Loading admin actions …

همیشه داشتن تکه ای زمین که چیزی در آن سبز شود بسیار زیباست. با کوچکتر شدن خانه ها و آپارتمان سازیها کم کم تمامی باغچه های کوچک گذشته تبدیل به ورودی پارکینگ میشوند. چون معمولا فضای چندانی از فضای حیاط باقی نمی ماند کسی به گنجاندن تکه ای فضای سبز فکر نمیکند. اما راه کارهایی خلاقانه  وجود دارد که به کمک آنها میتوان از داشتن تکه ای طبیعت در منزل خود لذت برد. به چند نمونه شان نگاهی بیاندازید.

1. فضای زیر پنجره

با استفاده از سنگ ریزه ها به ابعاد و رنگهای مختلف نقشی زیبا در فضای زیر پنجره ایجاد شده است که به خوبی درختچه ها و گیاهان را قاب میکنند. استفاده از چنین سبکی از جا به جا شدن خاک توسط باد در فضای حیاط هم جلوگیری میکند.

2. صدای پای آب

استفاده از یک آبنمای کوچک به عنوان یکی از اجزای باغچه  و تزئین آن با سنگ های طبیعی یکی از بهترین راهکارهای معرفی المان های طبیعی به فضاهای شهری و کوچک است.

3. باغچه و گلدان

نگهداری از چنین باغچه هایی بسیار آسان و مناسب آپارتمانهای پرجمعیت است.

4. باغچه در کنج

Jardín tropical muy pequeño en patio, con fuente y piedras, Zen Ambient Zen Ambient

کنج حیاط معمولا فضایی بدون استفاده است که پتانسیل تبدبل شدن به یک بهشت کوچک در آن نهفته است. 

5. گوشه پلکانی

Bambootec , Bambootec Bambootec حیاط

استفاده از کنج حیاط و ساختن باغچه  به طور طبقاتی راه خوبی برای استفاده از فضای عمودی است. 

6. دیوار باغچه ای

ایجاد گلدان دردیوارهم جنبه تزیینی دارد وهم به ایجاد فضای سبزدرحیاط کمک میکند.

7. باغچه ای برای تردد

با کارگذاشتن سنگ فرش با فاصله روی خاک به عنوان مسیر عبور و مرور میتوان این راه را به نوعی یاد آور طبیعت و بخشی از فضای سبز حیاط خانه کرد.

8. مینیمالیستیک

Moderne Blumenkübel und Pflanztröge aus Beton, Monomentals Monomentals حیاط گلدان

با استفاده از گیاهان کوچک در گلدان می توان هم فضاها را در حیاط تفکیک کرد و هم به نوعی سبزی و طراوت را به خانه آورد.

9. استفاده از کنج و دیوار

استفاده از ترکیبی از دیوار و گوشه های دیواردوبرابر به ایجاد فضای سبز کمک میکند بدون اینکه فضایی از حیاط کم شود.

10. سرسبزی در شب

ترکیب استفاده از گل و گیاه در گوشه دیوارها و نورپردازی آن فضای حیاط را در شب بسیار دلچسب و ساکنین منزل را دعوت به شب نشینی با همسایگان می کند.

شما دوست دارید در حیاطتون چه چیزی داشته باشید؟

Need help with your home project?
Get in touch!

نکات برجسته از مجله ما