مجله

قبل و بعد 5 سرویس بهداشتی از مُد افتاده

حتما شما هم تا کنون نگاهی به حمام و دستشویی خود انداخته اید و به خاطر آورده اید ایکس سال پیش که به این خانه نقل و مکان کرده اید نظری کاملا متفاوت به سبک و قیافه آن داشته اید. اما طبیعی است  که حمام و دستشویی بر اساس تاریخ ساختشان سبک به خصوص خود را د…

20 ژوئیه, 2016

12سرویس بهداشتی که روی شما را زمین نمی زنند!

چهاردیواری کوچک که همه چیزش سفید است،شاید اولین چیزی باشد که  وقتی به حمام یا دستشویی فکر میکنیم به ذهنمان میرسد . اما برای آدمهای اهل ذوق صدها و هزاران راه مختلف برای طراحی و ساخت سرویس بهداشتی وجود دارد.

12 ژوئیه, 2016