مجله

40 اُتاق خواب برای لنگر انداختن!

ما در اینجا مجموعه ای  ازاتاق های خواب استثنایی را جمع آوری کرده ایم که دل کندن از آنها کار راحتی نیست. به شما قول میدهیم که با دیدن این مجموعه حتما به فکر اینکه دست و رویی به اُتاق خود بکشید بیافتید.

17 ژوئیه, 2016

10 سبک مختلفِ اُتاق خواب

تخت خواب یکی از مهمترین مبلمان خانه است و  و بیشترین تاثیر را در ظاهر اتاق خواب ایجاد میکند.برای همین نه تنها راحتیش بلکه ظاهرش از اهمیت ویژه ای بر خوردار است.در ادامه به چند تخت خواب در سبکهای مختلف ودر کارائیهای متفاوت نگاه می کنیم .

10 ژوئیه, 2016