مجله

دمیدن روح جدید به یک آپارتمان کوچک

کی گفته که نمیشود کارهای بزرگ را در موقعیتهای کوچک انجام داد؟ بیشتر وقتها ایجاد تغییردر یک خانه به اندازه آن ربطی ندارد واین خلاقیت و استفاده از فرصت ها است که دگرگونی را ایجاد میکند!  در ادامه میبینیم که طراحان توانسته اند این آپارتمان 28 متری را با…

26 ژوئیه, 2016

دگرگونی بزرگ در خانه کوچک یک خانواده

وقتی سالها در یک خانه زندگی کرده ایم سخت است که به پتانسیل های درونیش فکر کنیم،همیشه عیب و ایرادهایش هستند که به ذهن میرسند . اما با درخواست مشاوره از مهندسین معمار و طراحان داخلی آنها نگاهی نو به خانه قدیمی شما می اندازند و میتوانند با راهکارهایی خل…

23 ژوئیه, 2016

خانه ای مدرن ساخته شده از خاطرات زیبای دوران کودکی

در این دفتر ایده، ما به پروژه ای از آتلیه معماری PILON & GEORGES در تولوز فرانسه می اندازیم که  توانسته به زیبایی خاطرات و ارزشهای  معنوی این خانه  را حفظ و آن را به زندگی مدرن امروزه و به قرن 21 برگرداند.

11 ژوئیه, 2016

قبل و بعد: بازسازی یک خانه نُقلی

شاید بعضیها عقیده داشته باشند هرچه خانه بزرگتر، بهتر! اما بعضی وقتها کوچک بودن خانه ها می تواند  یادآور خانه کوچک مادربزرگ باشد و حس آرامش و امنیتی را القا کند که به راحتی از یک خانه ی بزرگ نمی توان حس کرد.

09 ژوئیه, 2016

بازسازی یک هنرارزشمند است که هرکسی ندارد.

مرمت و بازسازی کاری بسیار ارزشمند است که متاسفانه در ایران اهمیت خودرا روز به روز از دست میدهد. تخریب و نوسازی مد روز شده است و پیمانکاران و سازندگان شخصی دست به خراب کردنشان بهتر از همیشه. دلیلش مشخص است.

07 ژوئیه, 2016