مجله

10 باغچه برای حیاط کوچک

همیشه داشتن تکه ای زمین که چیزی در آن سبز شود بسیار زیباست. با کوچکتر شدن خانه ها و آپارتمان سازیها کم کم تمامی باغچه های کوچک گذشته تبدیل به ورودی پارکینگ میشوند. چون معمولا فضای چندانی از فضای حیاط باقی نمی ماند کسی به گنجاندن تکه ای فضای سبز فکر ن…

14 ژوئیه, 2016