مجله

10 روش برای بزرگتر جلوه دادن آپارتمان کوچک

با رواج زندگی شهری ،زندگی درآپارتمانهای کوچک جزئی از نُرم زندگی شده اند. شکایت عمده مردم امروزه کوچکی فضای خانه است. اما با در نظر گرفتن یک سری از موارد طراحی داخلی و انتخاب مناسب دکوراسیون منزل میتوان تا میزان زیادی بر این مشکل غلبه کرد.

22 ژوئیه, 2016