مجله

40 آشپزخانه که دهان شما را از حیرت باز میکنند!

آشپزخانه یا همان قلب خانه فضایی است که بیشتر خاطرات حال و گذشته ما در آن شکل گرفته است.از حاضر کردن شام عید تا سحری  ماه رمضان و بهترین لحظاتی که با این سنتها در ارتباط است، همگی قسمت بزرگی از خاطرات ماست.

16 ژوئیه, 2016

آشپزی را با انتخاب هوشمندانه آسان تر کنیم

روز به روز آشپزخانه ها کوچک تر می شوند و سر ما شلوغ تر. در ادامه تلنگری می زنیم به انتخاب های معمولیمان در آشپزخانه و نگاهی می اندازیم به چند محصول هوشمندانه که انتخاب آنها به جای محصولات عام روزانه ،هم مراقبت از روان و وقت ما است و هم فضای آشپزخانه…

07 ژوئیه, 2016